Es fa entrega de les postals guanyadores a vàries persones usuàries de RADARS