Camp d’en Grassot  – Districte de Gràcia

Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona

Granollers

Mataró

Arenys de Munt

Arenys de Mar

Premià de Mar

Per què es crea?

Per tal de donar resposta a les problemàtiques que es deriven de la situació d’aïllament i d’exclusió relacional i social que viuen les persones grans. Després dels bons resultats obtinguts i les valoracions positives rebudes per part dels usuaris, el projecte RADARS va esdevenir una mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. Després de l’experiència de Barcelona, s’ha anat implementant en altres municipis.

L’abril de 2018 s’inicia l’estructura del projecte Radars, es crea l’equip tècnic que comparteix lideratge amb la Taula Radars, formada per entitats i serveis del municipi.

El projecte Radars a Premià de Mar està coliderat per les regidories d’Acció Social i Gent Gran.