Que es el Projecte Radars?

És una xarxa de prevenció i d’acció comunitària en la qual participem veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als diferents barris.

Es tracta d’un procés d’acció comunitària:

 • Perquè és un procés que, amb la implicació de diversos actors, cerca la transformació del municipi, en un territori “amigable i segur per a la gent gran que hi viu”.
 • Perquè implica la dinamització de les relacions socials del barri per aconseguir una transformació social i un major benestar.
A qui es dirigeix?

A persones més grans de 75 anys que viuen:

 • Soles sense xarxa de suport social o amb autonomia limitada
 • Acompanyades d’una persona de 65 anys o més
 • Acompanyades d’un cuidador amb autonomia limitada o una persona depenent a càrrec
 • En domicilis amb barreres arquitectòniques
Com actuem?
 • Detectem possibles situacions d’aïllament social i portem a terme accions de vinculació al territori i la comunitat.
 • Fem un seguiment telefònic de les persones grans que participen en el projecte, atenent la seva solitud i promovent un vincle afectiu amb la persona voluntària amb l’objectiu de facilitar la vinculació a la xarxa social del municipi i reduir la sensació de solitud.
 • Creem espais de trobada entre voluntaris i la població RADARS a través d’activitats coordinades amb diferents entitats del municipi per promoure la participació i la mobilitat de les persones grans.
Objectius:
 • Reduir el risc d’aïllament de la gent gran
 • Potenciar una xarxa de suport, implicant la comunitat de Premià
 • Conscienciar de la importància del procés participatiu
 • Valorar la situació de les persones identificades des del vessant
 • Sensibilitzar l’entorn davant les situacions de risc d’aquesta població.