Les persones voluntàries del projecte Radars enceten aquesta setmana un seguit de visites porta a porta per explicar a persones grans que viuen soles, o acompanyades d’altres persones grans, el funcionament d’aquesta iniciativa i convidar-les a formar-ne part.

Les persones que formen part del voluntariat de Radars, convenientment identificades, visitaran en primera instància a persones majors de 75 anys que ja han mostrat interès a formar part del projecte. Les pròximes setmanes començaran a visitar a la resta de la ciutadania que, per edat i circumstàncies, siguin susceptibles d’unir-se a Radars, si donen el seu consentiment. A Premià de Mar es calcula que hi ha prop de 1.000 persones de 75 anys o més en aquesta situació.

Cal recordar que el projecte Radars s’ha posat en marxa a iniciativa de l’Ajuntament i en col·laboració i de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb l’objectiu de prevenir situacions de risc en persones grans que viuen i se senten soles. La intenció és crear una xarxa de voluntariat que, amb el suport d’entitats, serveis i comerços adherits al projecte, pugui fer un seguiment d’aquestes persones, fet que pot permetre detectar i prevenir situacions d’aïllament.

Les persones interessades a formar part de Radars com a voluntàries o beneficiàries poden adreçar-se a radars@premiademar.cat.

Font: https://premiademar.cat/document.php?id=17849